Jedno z nejprobíranějších témat posledních let je náš dopad na přírodu a její přirozený chod. Není žádným tajemstvím, že se nechováme zrovna šetrně a koledujeme si o velmi výrazné problémy, které se projeví již v blízké budoucnosti. Jaká situace nastane, pokud nezměníme své chování?

Desertifikace, hladomor i nedostatek vody

Nejdříve musíme zmínit, že se v současnosti už začínáme setkávat i s výraznými klimatickými změnami v ČR, tudíž se ani nám probírané problémy nevyhýbají. Jejich vliv pozorujeme především v oblasti úbytku vodních ploch, dlouhých suchých období a přirozeně i znehodnocování orné půdy. Tyto potíže nejsou patrné jen u nás, nýbrž se s nimi setkávají lidé na všech obydlených kontinentech.

Zmiňované důsledky změny klimatu mohou v následujících desítkách let vyústit až v kompletní zničení půdy třetiny každého kontinentu. Nejedná se tak o jakýsi vzdálený problém, ale o reálný současný stav postihující nás všechny. To ovšem platí pouze v případě, když nezměníme své chování.

Kriticky důležitou oblastí je snížení emisí CO2. Ty jsou hlavním činitelem způsobujícím postupný nárůst teplot na celé planetě, přičemž naše civilizace každým dnem vypouští extrémní množství těchto zplodin do atmosféry. Řešením je především přechod na šetrnější formy energie.

Rozumná ekologie je správnou cestou

Nahrazení klasických způsobů výroby energie není samozřejmě ničím jednoduchým a jedná se o dlouhodobý proces vyžadující mnoho práce. U nás se tomuto tématu věnuje známá společnost E.ON, jež provozuje ekologickou soutěž s názvem E.ON Energy Globe. Ta aktivně vyhledává i podporuje šetrné inovativní projekty, přičemž díky nim následně svým zákazníkům poskytuje bezpečnou a neškodnou energii ve všech jejích podobách.