I mistr tesař se někdy utne. A nemusí jít nutně o reálnou stejnojmennou profesi. I sebevětší profík může mít někdy slabou chvilku, špatný den nebo ho přemůže únava a skolí nepozornost. Ouha, chybička se vloudí, výrobní proces skončí fiaskem a v reálu vznikne více škody, nežli užitku. Nepříjemný problém záhy skončí na straně zaměstnance, kdy na něm zaměstnavatel trojnásobek výše škody vymáhá.

Pojištění profesní odpovědnosti

Nepříjemný zážitek pro obě strany má ale jedno relativně pohodové řešení. Je jím pojištění odpovědnosti z výkonu povolání. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu.

V případě, kdy dojde ke škodě, se zaktivuje pojistné plnění, které dokáže vysloveně vytrhnout „trn z paty“ nebohému zaměstnanci. Trojnásobek průměrného platu, který po něm může šéf jako odškodnění za způsobenou škodu požadovat, může v reálu znamenat hodně peněz.

Výhodná zadní vrátka

Pojištění z ergo.cz vám tak dokáže zachránit rodinný rozpočet. Pojištění odpovědnosti zaměstnance má široký rozsah pojistné ochrany, varianta Standard se uzavírá bez zkoumání druhu pracovní činnosti, pojistka má celosvětovou územní platnost, je vhodná pro služební cesty.

Pojistka má nízkou výši spoluúčasti na škodě s možností volby.  Pomůže vám řešit každou situaci, která by vás mohla v zaměstnání ohrozit. Maximální pojistná částka, která lze pro toto pojištění sjednat, je 500.000 Kč. Je-li tak sjednáno v pojistné smlouvě, limit spoluúčasti je maximálně 5.000 Kč.