0.-úvod

Na svých cestách jistě potkáváte celou řadu značek, které nejsou v dokonalém technickém stavu. Třeba i vlivem toho, že daná dopravní značka byla poškozena, nebo úmyslně zničena. Pokud k něčemu takovému dojde, je třeba vědět, že z toho plynou postihy. A je jedno, zda je to poškození úmyslné, nebo se jedná jenom o takzvanou klukovinu.

1.-Zákon-myslí-na-řadu-situací

Zákon myslí na řadu situací

Pokud se podíváme na to, jak může dané poškození vypadat, tak zákon specifikuje celou řadu věcí, které jsou spojeny s tím, že je dopravní značení poškozeno. O jaké situace se může jednat? Je to třeba ohnutí značky, její otočení, může se jednat také o její povalení, nebo zakrytí, či znečištění. To vše je výčet hlavních situací, které mohou nastat.

2.-Pozor-na-obecné-ohrožení

Pozor na obecné ohrožení

Je třeba vědět, že dopravní značka je v rámci provozu velmi důležitým prvkem, který usměrňuje dopravu a stará se o celkovou bezpečnost. Proto je nutné myslet i na to, že vlivem poškození může dojít k takzvanému obecnému ohrožení. Rázem se z drobné klukoviny může stát i celkem závažný prohřešek. Hlavně potom v souvislosti s tím, pokud se skutečně něco stane. Výše trestu nemusí být nijak malá.

3.-Počítat-je-třeba-i-s-finanční-náhradou

Počítat je třeba i s finanční náhradou

Také nelze zapomínat na to, že něco bude stát i navrácení značky do původního stavu, nebo případně i celá její výměna. Dané náklady tak mohou být spojeny s vymáháním po osobě, která způsobila poškození. Má tak kromě prvotního také finanční trest.

Jaký zákon si nastudovat?

Aby byl výčet našich informací kompletní a byl samozřejmě i objektivní, je nutné se podívat také na konkrétní zákon, který se této konkrétní situaci věnuje. Je to 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Právě podle této dvojice se daný čin nejenom posuzuje, ale pochopitelně dochází také k tomu, že se podle toho i soudí, včetně trestů, které se k jednotlivým činům vážou.