Eva má dvě nezletilé děti ve školním věku. „S bývalým manželem jsme se při rozvodu na všem dohodli,“ vypráví, „nebylo to úplně podle mých představ, ale bylo to rychlé.“ Záhy ale zjistila, že majetková situace tak, jak jí vnímala od bývalého manžela v době rozchodu, neodpovídala skutečnosti a že uzavřené dohody jsou jednoznačně ve prospěch jejího manžela. „Ukázalo se, že manžel léta tajil velkou část svých příjmů. Výživné, které je stanovené v dohodě, přitom těmto příjmům vůbec neodpovídá,“ dodává.

O tom, že řešení otázek výživného dohodou nemusí být vždy výhodou, se přesvědčil i pan Jiří. Ten se bývalé přítelkyni zavázal hradit vysoké výživné na syna s tím, že mu slíbila, že tyto prostředky částečně půjdou do fondu na synovo budoucí vysokoškolské studium. „Ani ne několik týdnů po schválení dohody soudem jsem však od syna zjistil, že tuto část výživného používá na běžný provoz domácnosti včetně výživy synových dvou nevlastních sourozenců,“ dodává Jiří. „Kdybych věděl, k čemu výživné použije, trval bych na tom, aby v dohodě bylo stanovené, že jej budu hradit na synův zvláštní účet.“

Čeho se při uzavírání dohody o výživném vyvarovat a jak postupovat při zvýšení či snížení výživného stanovené dohodou? „Obecně platí, že i pokud manželé řeší poměry k nezletilým dětem dohodou, je dobré být u jejich uzavírání právně zastoupen,“ uvádí advokát z týmu Rodiny v Právu. „Rodiče se tak nenechají druhým partnerem snadno přesvědčit k uzavření nevýhodné dohody a budou mít kontrolu nad tím, co vlastně uzavírají. V naší kanceláři nejsou výjimkou případy klientů, kteří k nám přijdou s dohodou těsně před podpisem – aniž by přitom věděli, že podle zákona mají právo na výživné mnohem vyšší.“ Advokát také lépe ohlídá na první pohled nevýznamné otázky – jako kam přesně a na jaké účely má být výživné hrazeno, jako v případě Jiřího.

Pokud se rozhodnete usilovat o změnu dohody, pak je třeba podat návrh na zvýšení či snížení výživného soudem. V návrhu je třeba uvést argumentaci, jak se v mezidobí od schválení původní dohody změnily poměry. „Samotná „nevýhodnost“ dohody o výživném bohužel není důvodem pro změnu výživného soudem,“ dodává advokát. „Aby byl návrh na zvýšení či snížení výživného úspěšný, je třeba soudu prokázat změnu poměrů – tedy majetkové situace povinného rodiče a odůvodněných potřeb dítěte.“ To zvlášť za situace, kdy od schválení dohody uplynula kratší doba, nemusí být jednoduché.

Rozhodně to však neznamená, že byste se situací museli smířit. Pokud podáte návrh na změnu výživného, soud bude vždy zkoumat majetkové poměry povinného rodiče, jak by tomu mělo být v případě paní Evy. Argumentovat lze i tím, že oprávněný rodič nakládá s výživným v rozporu s dohodou, jako u bývalé partnerky pana Jiřího. Návrh na změnu výše výživného lze podat kdykoliv, a to i opakovaně.

Potřebujete nechat upravit výživné k nezletilému dítěti? Se sepisem dohody o výživném či návrhem na stanovení či změnu určení výše výživného soudem Vám rádi pomůžeme.