dubrovnik-601941_1280

Chorvatská republika (Republika Hrvatska), která leží na pobřeží Jaderského moře, je moderní evropský demokratický stát s bohatou historií, množstvím památek a přívětivou tváří nejen pro letní prázdninový odpočinek. Svou státoprávní tradici odvozuje od středověkého chorvatského knížectví a království (9. – 12. stol.). Přirozeným centrem je Záhřeb a na chorvatském přímoří pak Rijeka.

Chorvatsko – geografické údaje

Chorvatsko se nachází na Balkánském poloostrově a rozkládá se na ploše 56 542 km2. Hraničí s Maďarskem, Slovinskem, Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou, při mořské hranici s Itálií, Slovinskem a Černou Horou. Nejvyšší horou je Dinara (1830 m n. m.)

Podnebí je mírné, s krátkými a mírnými zimami a dlouhými a teplými léty. Podzim je značně teplejší než jaro. Podnebí silně ovlivňuje moře.

Obyvatelstvo Chorvatska

Chorvatsko obývá přibližně 4,4 miliónů obyvatel, z toho Chorvati jsou zastoupneni asi 78 %. Velké množství Chorvatů žije mimo Chorvatskou republiku v důsledku neustálé emigrace od 19. stol. do současné doby.

Na území Chorvatské republiky žijí dále tyto menšiny: Srbové (nejpočetnější), Bosňáci, Slovinci, Italové.

Průměrná hustota obyvatelstva Chorvatska je asi 84 obyv./km2. Více než polovina obyvatelstva žije ve městech. Chorvaté jsou převážně římsko-katolického vyznání (76,5%), menšiny zčásti vyznávají pravoslaví a islám.

Chorvatská republika je rozdělena do 21 žup (županija). Úředním jazykem je chorvatština, která se píše latinkou.

Hlavní město Chorvatska

Hlavním a největším městem Chorvatska je Záhřeb (Zagreb) s 779 tis. obyv. Záhřeb je hospodářským, dopravním, kulturním a vědeckým střediskem země.

Chorvatské státní zřízení a státní symboly

Chorvatská republika je moderní demokratický stát s ústavou z prosince 1990.

Státní svrchovanost symbolizuje státní znak, státní vlajka a státní hymna. Státní znak Chorvatska tvoří štít se šachovnicí 25 bílých a červených polí; ve stylizované koruně nad ní je pět malých štítů s historickými erby: se starým chorvatským erbem, erbem Dubrovnické republiky, Dalmácie, Istrie a Slavonie.

Státní vlajku Chorvatska tvoří tři vodorovné pruhy – červený, bílý a modrý, uprostřed vlajky je chorvatský státní znak. Červeno-bílo-modré pruhy jsou dědictvím revoluce roku 1848.

Státní hymna Chorvatska je Lijepa naša domovino (Krásná naše vlasti). Její text napsal básník A. Mihanović, zhudebněna byla v r. 1846 J. Runjaninem. Status hymny sice získala až v r. 1974, ale již od svého vzniku byla celonárodním chorvatským symbolem.

Chorvatsko – Zajímavé odkazy