baukran-1666683_1280

Všechny firmy, průmyslová pracoviště, montážní haly a strojní závody, které používají jakákoliv strojní zařízení, jsou povinny zajistit si pravidelné kontroly. Ty jsou povinné ze zákona a z důvodu dodržení bezpečnosti práce by nedodržení této povinnosti mohlo mít fatální důsledky. Není od věci se včas informovat o konkrétních pracovištích a pověřených osobách, jež revize provádějí.

Revize jeřábů a zdvihacích zařízení pomáhají předcházet neštěstím a nehodám

Konkrétně na revize jeřábůškolení jeřábníků a přidružené aktivity se soustředí revizní technik zdvihacích zařízení Josef Svoboda. Rozsah prováděných kontrol zahrnuje ověřovací zkoušky při uvádění zdvihadel a jeřábů do provozu, inspekce a revize pohyblivých zdvihacích plošin a posouzení technického stavu strojů včetně zpracování analýzy rizik. Odborné činnosti obsahují také zpracování analýzy rizik a systému bezpečné práce pro zdvihací přístroje. Posuzuje se strojní dokumentace, zajišťuje se potřebná dokumentace pro starší zařízení a prohlížejí se ocelové konstrukce. Neméně důležité je školení jeřábníků a vazačů břemen stejně jako obsluhy plošin, jež završují jeřábnické zkoušky.

Odhalují se administrativní nedostatky i bezpečnostní chyby

Při kontrolách se často nacházejí opakující se nedostatky, jež jsou většinou administrativního charakteru. Revidovaná firma nemá vypracovaný systém bezpečné práce, další zas nedodržuje termíny kontrol ocelových konstrukcí a proměřování jeřábových drah, jinde chybí popisy a značení. Mnohdy jsou v předchozích revizích uváděny rozporuplné informace, neplatné předpisy a normy. Revizní technik není nepřítel, nýbrž pomocník, který vám pomůže předejít škodám a případným katastrofám. Proto provádí ověřovací zkoušky, revize, revizní zkoušky, periodické a velké inspekce a zvláštní posouzení technického stavu – vše podle ČSN ISO norem a ustanovení.