keyboard-498396_1280

Programy pro výuku psaní na klávesnici qwerty všemi deseti prsty.

Učíme se psát

Klávesnice qwerty (případně v slovenská podmínkách qwertz) byla vymyšlena v roce 1870 tak, aby psaní na ní bylo co nejsložitější a psací stroj se Nezasekává. Nějakou zvláštní shodou historických okolností nám bohužel nebo bohudík zůstala do dnešních dob a žádné více ergonomické rozložení se neujalo, takže nebývá než se na ni naučit psát a žít s takovou klávesnicí, jaká je.

Naučit se psát se dá v podstatě dvěma způsoby: samovolně, prostě tak, že budete opravdu hodně psát (k této metodě je nejlepší hodně psát na icq, facebooku a podobných mnoho psavých záležitostech), nebo na to jít vědecky a naučit se psát opravdu profesionálně a poslepu psát všemi deseti.

Programy pro 10 prstů

V době psaní na strojích probíhala výuka opisováním textů podle učebnic. Dnes jsme již o něco dále, takže žádné knihy nejsou potřeba a stačí jeden dobře napsaný výukový software. Nejprve se začíná od ukazováčku (takže první lekce se skládají z psaní kombinací typu jjjj, FFFF, jfjf) – postupně se přidávají další prsty a písmena které jim byly přiděleny, až se tímto způsobem pokryje celá klávesnice. Na konci každého celku je zpravidla opakovací lekce, v níž se využijí nabyté vědomosti při psaní delšího textu podle diktátu na čas.

A zde jsou některé konkrétní programy:

ZAV – od úplných začátků po plně profesionální psaní, program je rozdělen na třídy; placený

Psaní všemi deseti – volně šiřitelný, využívá se na řadě škol

10 prstů – program pro začátky při psaní všemi deseti, výuková metoda je ale poměrně náročná