f_385

Dostali jste dopis o nepřijetí na VŠ? Byli jste pár míst pod čarou? Určitě pošlete odvolání, máte šanci. V tomto článku se dozvíte několik rad, jak správně odvolání napsat.

Než začneme psát odvolání, měli bychom si říci, zda máme důvod, proč ho napsat. Pokud jsme dostali vyjádření z VŠ, že jsme neuspěli v přijímacím řízení, odvolání nepíšeme. Pokud jsme dostali vyjádření, že nejsem přijetí z důvodu kapacity oboru, zjistíme si, na kterém místě pod čarou jsme se umístili. Teprve potom píšeme odvolání. V testu můžete zjistit i několik chyb, na které při odvolání můžete upozornit.Spousta studentů nemusí přijít na zápis a uvolní se místa, máme tedy šanci, dostat se na vysokou školu.

Odvolání podáváme do 30 dnů ode dne, kdy nám rozhodnutí o nepřijetí přišlo. Odvolání zasíláme doporučeně na adresu školy, do rukou děkana.

Co musí odvolání obsahovat:

  • celé naše jméno a přesnou adresu bydliště
  • celé jméno děkana, adresu školy
  • číslo přihlášky, popř. své identifikační číslo, které je uvedeno na rozhodnutí o nepřijetí
  • pádné důvody, proč o přezkoumání o nepřijetí ke studiu žádáte
  • datum a místo psaní odvolání

Vzor odvolání:

JUDr. Kamil Nývlt

děkanát fakulty pedagogické

Štýrsková 8654

89456, Liberec

Markéta Ladičková

Grmelová 10

894 56, Liberec

Věc: Nepřijetí ke studiu – žádost o přezkoumání rozhodnutí

Já Markéta Ladičková, bytem Grmelova 10, Liberec, jsem absolvovala přijímací zkoušky v Liberci dne 10.5.2010 v 15.00 hod. na pedagogickou fakultu, obor učitelství pro mateřské školy (magisterské, kombonované studium). Moje identifikační číslo je 78956412.

Tímto podávám žádost o přezkoumání rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu.

Žádám o přezkoumání z těchto důvodů:

  • v testu je několik dvousmyslných dotazů
  • objevila jsem několik chyb při sčítání bodů

K mé žádosti připojuji kopii mých testů, kde jsou zaznačen chyby, které jsem uvedla výše.

O studium na pedagogické fakultě mám velký zájem, moje kreativní schopnosti jsou na vysoké úrovni, abych magisterské studium úspěšně zvládla.

V Liberci 29.05.2010

Markéta Ladičková