Rok 2019 se nachýlil ke konci, a tak je namístě bilancovat, co dobrého nám přinesl a jaké nástrahy nám připravil. Jsme přesvědčeni, že těch pozitiv bylo více, nicméně, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Statistiky jsou neúprosné. Desetitisíce lidí v naší republice řešilo v tomto roce nehody, krádeže a vloupání, u nichž by poškozeným výrazně pomohly peníze z pojistného jištění.

Jednou z nejvíce využívaných pojistek, která má největší záběr působnosti, je pojištění bezpečný domov. Bezpečný domov PLUS představuje novou generaci pojištění majetku a odpovědnosti, které ochrání nejen dům, jeho vybavení, ale i jeho obyvatele.

Co je možné pojistit?

Pojistit je možné rodinný dům (či rekreační stavbu) až se dvěma byty, byt v osobním vlastnictví, nemovitost ve stavbě, domácnost (trvale obydlenou i rekreační), budovy s podnikatelskou činností do 1/2 obytné plochy, vybavení kanceláře nebo ordinace, vedlejší budovy na jiném pozemku (například garáž), a bazény i vířivé vany.

Předmět plnění se vztahuje například na požár, výbuch, přímý i nepřímý úder blesku, náraz neznámého vozidla, vichřici, krupobití, tíhu sněhu nebo námrazy, pád skály, sesuv půdy, kouř, pád stromů a stožárů, poškození budovy třetí osobou, srážkovou vodu, pád lavin, vystoupnutí vody z kanalizace, zemětřesení, povodeň, záplavy, imploze, rázovou vlnu způsobená nadzvukovými letouny, škody na vodovodním zařízení, rozbití skla z jakékoliv příčiny, přepětí a podpětí (vlivem provozovatele el. sítě), škody způsobené zvěří, poškození plotu neznámým vozidlem a vandalismus včetně graffiti.

Nemovitosti i vybavení

Pojistné plnění se umí vztáhnout na budovy, byty, ale i domácnosti. V případě plnění s likvidační bonitou umí dobrá pojistka poskytnout náhradní ubytování až na 12 měsíců. Ani to ale není všechno. Součástí produktu je i pojištěná odpovědnost. Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností, která je v občanském životě běžná a chrání spolu s pojištěným automaticky i celou jeho rodinu. Říká se jí pojistka na blbost. Lze si sjednat ve čtyřech variantách, až do výše 10 milionů korun.

Zajistit ochranu pomocí pojistky je více, než jednoduché. Smlouvu lze sjednat online pomocí webového rozhraní. Stačí k tomu znát metráž obytné plochy s uvedením, zda se jedná o dům nebo o byt. Pojištění vám může zachránit nejen střechu nad hlavou, ale „zakrýt vám i záda“ a ušetřit i miliony korun při náhodně způsobené škodě většího rozsahu.

Způsobíte-li tedy škodu na majetku nebo na zdraví, například rozbijete v obchodě drahou vázu nebo na dovolené v italských horách srazíte na sjezdovce lyžaře, pojištění odpovědnosti tuto škodu finančně vykompenzuje, a vy se tak nemusíte bát mnoha katastrofálních dopadů na váš rodinný rozpočet.