Na otázku, jaká bude budoucí role distributora na trhu s elektřinou, se ve svém příspěvku na konferenci Energie pro budoucnost XXIII v rámci veletrhu AMPER 2018 pokusí odpovědět Jiří Pařízek ze společnosti E.ON.

Příspěvek bude zaměřen na roli provozovatele distribuční soustavy v nové elektroenergetice, která je formována změnami legislativy a dalšími strategickými dokumenty, které predikují významný rozvoj decentrální výroby, nástup elektromobility a akumulace. Všechny tyto výzvy budou mít zásadní dopad na celkové zatížení i dodávky do distribuční sítě E.ON, je tedy třeba budovat dostatečně robustní distribuční síť a zajistit integraci chytrých řešení, které umožní řízení sítí na všech napěťových úrovních, tak aby distributor byl i nadále schopný zajistit spolehlivou, kvalitní a efektivní dodávku elektřiny zákazníkům za přijatelnou cenu.

Na programu konference jsou dále otázky transportu energie z místa výroby do místa spotřeby s důrazem na úsporná řešení ve stadiu přenosu i spotřeby. Konference je určena širší odborné a zainteresované veřejnosti pro přiblížení témat souvisejících se zásobováním energií. Mezi zvanými posluchači jsou odborníci, jejichž profesí je tato témata uvádět do praxe, dále zástupci veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách a návštěvníci a vystavovatelé veletrhu AMPER 2018.