lemon-1578377_1280

Žijeme v době, kdy nám nabízejí zdraví nejen reklamy stále nových a stále zázračnějších léků, ale o stejné zdraví a vyřešení všech potíží vedou boj všechny alternativní podoby medicíny. Vše je zaručené a pravé. Jak se tedy správně orientovat? Dovedeme ještě rozpoznat, co je správné a pro nás vhodné? Naše svoboda netkví jen v možnostech, ale zároveň ve vhodném výběru. Můžeme se tedy svobodně rozhodnout, a to je jeden z nejdůležitějších činů lidské existence. Rozhodnout se dobře, či špatně, rozhodnout se pro dobro, či zlo. Ale s určitostí můžeme říct, že pohled z jedné strany nemusí být jediný a neměl by být! Čím více pohledů, tím více se budeme blížit skutečnosti, tedy pohledu jedinému, složeného z mnoha. A tím blíže budeme poznání….

DETOXIKACE – jako cesta za zdraví

Každý člověk by se měl celým způsobem života snažit o udržení zdraví, tělesného i duševního a nezačít se léčit až po vstupu do ordinace. Máme mnoho nezdravých návyků a zlozvyků, nejen alkohol, kouření a nezdravou výživu, ale zejména zlobu, hněv a závist, nezkrotnou touhu po majetku. Všechny tyto negativní vlastnosti vedou postupně ke STRESOVÝM situacím a k problému, který můžeme nazvat jedním slovem a tím je STRES, který snižuje imunitu a zapříčiňuje celou řadu civilizačních chorob včetně rakoviny.

Od dětství jsme zvyklí každou věc uchopit, prohlédnout ze všech stran, ohmatat, třeba i ochutnat, změřit a zvážit. Jen tak ji dokážeme pochopit. Pro mnohé to bude asi těžké si představit, že kromě viditelného a hmatatelného existují ještě jiné neviditelné síly, které na nás mohou působit. Na každou částici hmoty působí několik tisíc částic energie a při spojení těchto částic vzniká vlnění. Zdraví znamená nepřetržitý koloběh tohoto vlnění udržující konstituci člověka na dobré úrovni. Změna frekvence, ustrnutí vlnění, nebo dokonce úplné zastavení – to vše znamená nemoc. Toto vše vychází ze základů prastaré čínské medicíny, která rozdělila svět na pět prvků, mezi nimiž nepřetržitě krouží energie. Můžeme ji nazvat vlněním, čínským „čchi“ nebo indickou „pránou“. Budeme jen rozdílnými slovy pojmenovávat stejnou energii. Základním rysem čínské medicíny jeCELISTVOST. Rovnováha jak ve Vesmíru stejně tak jako v lidském těle je udržována pomocí protikladů, které se vzájemně přitahují. Lidské tělo je celek, komplex, kde spolu všechno souvisí včetně psychiky. Podle tohoto principu je organismus rozdělen na pět základních okruhů, které jsou vzájemně propojeny. Jeden orgán je vždy hlavní a druhý vedlejší. Jestliže vznikne problém v mateřském orgánu, oslabí se tím i orgán vedlejší-podřízený v daném okruhu.

Ze stejného základu, tedy tradiční čínské medicíny, vzešla i metoda řízené a kontrolované detoxikace Mudr.Josefa Jonáše. Z mého pohledu jako ojedinělá, účinná a především komplexnější metoda, hledající příčiny našich potíží, naslouchající nářkům našeho těla a poničené psychiky, která nestíhá ten rychlý vývoj naší společnosti. Žádná komplexnější metoda nevznikne mávnutím čarovného proutku. Je to několik desítek let trvající proces hledání, uvažování a zkoušení, ale v podstatě vychází z historie a života našich předků. Z toho, že do organismu člověka proniklo něco, co tam nepatří, něco, co mu škodí, nějaké zlo. A to je třeba z těla odstranit, z psychiky uvolnit a odstranit staré emocionální bloky. Všechny tyto informace jsou obsahem léčivých preparátů, které pracují v rovině informační. Ano, je to neuvěřitelné. Ale nemusí být všechno zhmotněno a být vidět a přesto to může fungovat. A jen člověk sám se může rozhodnout, jestli chce být zdravý, či nemocný a kterou životní cestou chce jít, jestli je jeho duše otevřená novým věcem, či setrvává anebo nechce jít vědomě či nevědomě dál….

Dveře jsou otevřené každému z nás…          

DETOXIKACE – jako vnitřní hygiena člověka

V každodenní detoxikační praxi se setkáváme s lidmi, kteří prošli kompletním lékařským vyšetřením a lékaři přesto stále nemohou nalézt příčinu problému. Nejdříve se vyčerpají všechny možnosti, které klasická medicína nabízí a to i z ekonomických důvodů, protože některé služby klasické medicíny jsou pro ně (i když jen zdánlivě) zdarma. Pokud přesto nedojde ke zlepšení zdravotního stavu, nabízí se cesta alternativní medicíny, která se zabývá příčinami onemocnění, na rozdíl od klasické, která se věnuje pouze symptomu a důsledku. V případě řady chronických chorob je medicínou, která řeší až patologický stav organismu, který vzniká postupně, někdy i celé roky. Toto volání našeho těla my zpravidla nevyslyšíme.

Co je tedy příčinou všech civilizačních chorob? Jsou to fyzicky přítomné toxiny v organismu a infekce a nejenom to, také naše špatné stravování, přemíra stresu, málo pohybu, nadměrná konzumace léků a drog, vliv životního prostředí a další…. Tyto toxiny se špatně fungujícím imunitním systémem vedou k trvalému poškozování tělesných tkání a k chronickým nemocem. K odstranění těchto toxických látek a škodlivých mikroorganismů, které organismus vlastními silami odstranit nedokáže, nám pomůže právě detoxikace, kdy v jejím důsledku dochází k vymizení problémů a k ozdravení těla. Tato práce by měla být soustavná a pravidelná, protože vlivy špatného životního prostředí jsou bohužel trvalé a my stále dýcháme nečistý vzduch, žijeme ve světě mikroorganismů, to sami nemůžeme ovlivnit. Ale můžeme si vybrat, co budeme jíst a jak moc se budeme smát, jak moc se budeme aktivně věnovat sportu či alespoň budeme více chodit pěšky.

Tyto škodliviny nahromaděné v našem těle během života nenarušují jen tkáně a jejich funkce, ale negativně ovlivňují také i řídící mechanismy a spojení mezi jednotlivými systémy v našem organismu. Přitom systematicky se zbavovat jedů je činnost, kterou dobře známe. Každý den se přece myjeme, a odstraňujeme z bytu odpadky, to je to co děláme zpravidla automaticky…. A tak by to mělo být i s naším tělem. Také si zaslouží naši pozornost, vnitřní očistu, za kterou se nám odmění tím, že se budeme cítit zdravě a budeme plni elánu a chuti do života a to i do pozdního věku…