woman-1456950_1280

Historie Pilates

Základem technik Pilates jsou cvičební metody Orientu, které vyvinul ve svůj vlastní princip kontrolovaných pohybů zakladatel Pilates Joseph Hubertus Pilates. Života Josepha Pilatese byl plný entusiasmu, životního potěšení, posilování fyzické zdatnosti, ale i hýření. Jednoduše prožíval život ve všech aspektech naplno. Aby jeho tělo i mysl zvládly každodenní nápor a vyčerpání, inspiroval se ve starých kulturách a vyvinul komplexní cvičební metodu založenou na kontrolovaných a precizních pohybech – Pilates „Contrology.“

Pilates

Důvěra pacintů/cvičenců je bezměrná, neboť oproti dalším druhům cvičení Pilates pracuje jak s tělem, tak s myslí v jejich dokonalém propojení. Primárně se Pilates zaměřuje na tzv. hluboké svalstvo (zádové, břišní, hýžďové svalstvo a svaly pánevního dna), jež je centrem a oporou celého těla, a které všeobecně známými posilovacími nebo protahovacími cviky neovlivníme.

Druhy Pilates

Tréninkový plán je přizpůsoben potřebám každého jednotlivého zájemce. Zjednodušeně existují dva typy Pilates, a to Pilates kondiční a Pilates rehabilitační. Zatímco Pilates rehabilitační je alternativním procesem posílení oslabených částí těla nebo odstranění vrozených dysbalancí, Pilates kondiční se již zaměřuje na komplexní zlepšení kondice celého těla.

Pilates funkce

Pilates se ve své podstatě zaměřuje na jádro lidského těla tzv. „gurtel“ nebo „power house.“ Čímž příznivě ovlivňuje celý zbytek organismu: dodává energii skrz správné a hojné okysličování těla, posiluje svaly opory těla a odbourává špatné návyky související s jeho držením, navíc funguje jako prevence osteoporózy. Pilates díky nápravě hlavní osy těla, páteře, odstraňuje bolesti hlavy a migrény. Komplexní posílení břišních a zádových hlubokých svalů vede k úpravě fungování břišních orgánů, včetně malé pánve a správné funkčnosti pohlavních orgánů.

Pro vrcholové sportovce Pilates nabízí vyšší výkonnost, méně svalových křečí a silnější a pružnější páteř.

Pilates

Po deseti hodinách se budete cítit lépe
Po dvaceti hodinách získáte lepší vzhled
Po třiceti hodinách budete mít nové tělo
(Joseph Pilates)