advanced_marzo05_19

Aura Soma

Aura Soma patří k moderním celostním terapiím. Jedná se o poměrně unikátní metodu, která je syntézou léčby drahými kameny a minerály, léčby energií rostlin a barevné terapie. Tato terapie pracuje s příčinami a souvislostmi nemocí. Aura Soma bývá nazývána léčbou duše. Znamená to, že nás pomáhá harmonizovat po stránce duchovní, emocionální, mentální i fyzické a nalézat náš kontakt s našim vnitřním vedením.

Aura Soma se zabývá odstraněním nemocí a problémů vzniklých psychickou, duševní nebo mentální nerovnováhou. Tyto nerovnováhy mají své příčiny, které lze pomocí Aura Somy odstranit.

Aura Soma – jak vznikla?

Objevitelkou a zakladatelkou systému Aura Soma je britská farmaceutka a léčitelka Vicky Wall. Tato žena, která byla dcerou židovského učence Kabaly, spojila svoji 40ti letou praxi léčení s laboratorní praxí v lékarně. Díky tomu se ji podařilo spojit praktické zkušenosti s poznatky duchovní vědy. První vyrobenou sadu lahviček Eguilibrium začala v roce 1984 nabízet jako kosmetickou tělovou kosmetiku. Po používání lahviček Aura Somy se dostavil silný léčivý účinek a začal vzrůstat zájem o tuto léčivou metodu. Ta se postupně rozšířila do celého světa a tak se sní můžete potkat např. i v Austrálii. Dnes se filozofie celého systému Aura Somy opírá o moudrost kabaly, čínského I-ťingu, staroegyptského tarotu, jogy a hinduistického učení o čakrách.

Jako proces léčení můžeme označovat buď akutní pomoc při fyzické nebo psychické nesnázi nebo odstraňování příčiny nemoci. To znamená i práci na emocionální, mentální nebo duchovní úrovni. Aura-Soma pracuje především druhým způsobem. Jak k tomu dochází? Každý člověk v sobě nosí spoustu zážitků, emocí, vzorců chování, zvyklostí a způsobů reagování. Obvykle míváme sklony je neustále opakovat a tím je posilovat. Spousta návykových reakcí se děje nevědomě, což je samozřejmě problém, protože pokud o něčem nevíme, nemáme nad tím ani žádnou kontrolu a moc. Tím se dostáváme k pojmu nemoc. Nemoc je něco, co neovládáme, co je mimo naši vědomou účast. Tedy něco, nad čím jsme již ztratili svou moc.

Jak si pomoci?

Především snahou uvědomit si to, co v nás podvědomě funguje, a pak se vědomě snažit tento vzorec nebo způsob reagování změnit. Používáním lahviček se v nás začne odehrávat jakýsi proces uvědomování si. Věci, které nás dříve vyváděly z rovnováhy a se kterými jsme si nevěděli rady, najednou prožíváme vědomě, jsme schopni je pozorovat a tedy je i nějakým způsobem řešit. Lahvičky nám navíc dodají energii k tomu, abychom dokázali udělat to, co chceme, a co jindy z nějakých důvodů (strach, nejistota) nešlo. To vše se děje jemným nenásilným způsobem.

Základem tohoto systému je sada dvoubarevných lahviček Equilibrium, česky rovnováha, které jsou tvořeny dvěma částmi, olejem a vodou, v poměru 1:1. Obsahují extrakty z rostlin, energii minerálů a barev. Emulze, která vznikne smícháním obou částí, se nanáší přímo na tělo. Equilibrium zná a používá široké spektrum lidí po celém světě – od široké veřejnosti až po lékaře v oblasti celostních terapií. V průběhu ošetření si klient za pomoci vyškoleného terapeuta nejprve udělá tzv. „barevný test“. Vybere si 4 lahvičky, které se mu nejvíce líbí a jednu, která se mu nelíbí. V barevném testu se tak nádherně zobrazí, co je jeho momentálně největší slabinou, na čem je potřeba zapracovat, kde vznikl případný blok a co bylo jeho příčinou. Na základě toho terapeut klientovi doporučí vhodnou lahvičku a stanoví postup používání. V průběhu užívání si člověk začne uvědomovat mnoho souvislostí, které dříve neviděl. To mu pomůže pozitivně změnit své chování. V situacích, které byly dříve neřešitelné, se člověk stává sebejistější a lépe zvládá i stresové situace. Dalšími přípravky jsou barevné a voňavé energetické substance, tzv. pomandery.

Název pomander vznikl v dávných dobách a označoval vyzařování posvátných par na ochranu a léčení. Od počátku lidského vědomí se užívaly různé vůně a to ve všech duchovních a tajných školách. Pomandery jsou esence vytvořeny pomocí starého kabalistického učení. Každá esence nese specifickou numerologickou vibraci a vlnovou délku, obsahuje symbolických čtyřicet devět (7×7) bylin, drahokamů, vibrací a vlnových délek. Pomandery působí přímo na elektromagnetické pole člověka, poskytují mu ochranu a podporují vnitřní a vnější harmonii. Jejich hlavní funkcí je posílení a harmonizace aury, tedy zlepšení naší energetické ochrany. Nanášejí se na auru a jejich účinek je okamžitý.

Aura Soma pomáhá člověku stát se opět harmonickou bytostí, být sám sebou. Vědomě a beze strachů rozhodovat o svém životě a osudu. Aura Soma je terapie a léčení duše. Cílem duše je směřování k lásce, k lásce sebe sama i druhých. A na této cestě nám může Aura Soma pomoci.