Kvalitně zhotovený hromosvod poskytuje ochranu budovy. Naopak špatně provedený hromosvod, který výboj energie nedokáže bezpečně převést do země, může být velmi nebezpečný. Z toho důvodu je nutné domluvit se s profesionály na instalaci vhodného řešení či na revizi stávajícího hromosvodu. Jaká další ochrana před blesky se doporučuje a jaké služby si můžete objednat u specializované společnosti? To se dozvíte v tomto článku.

Proč si zavolat odborníky na montáž hromosvodu

Kvalitní hromosvod dokáže zachytit silný elektrický výboj v podobě blesku a bezpečně ho absorbovat díky kotvení v zemi. Energie se šíří připravenou soustavou, kde nemá co by poškodila. Jakmile projde přes systém hromosvodu, ztratí svou energii. Základové zemniče jsou jednou z klíčových součástí dobrého a bezpečného hromosvodu. Takové zabezpečení chrání především vnější části budovy.

Další zabezpečení proti škodám způsobeným bleskem

Pro ochranu vnějšího vybavení a elektroinstalace je dobré provést ještě další opatření, která pomohou v případě zásahu bleskem. Konkrétně jde o svodiče přepětí nainstalované na rozvodech v domácnosti. Ty si totiž dokážou poradit s přebytkem energie, čímž ochrání vnitřní elektrické vybavení před poškozením. Se vším vám pomohou kvalifikovaní odborníci, kteří dokážou odhalit slabá místa vaší ochrany před blesky a vytvořit odpovídající řešení.

Nečekejte, až se něco stane

Máte starý a nevyhovující hromosvod, nebo dokonce vůbec žádný, protože si myslíte, že zrovna do vašeho domu blesk přeci nemůže udeřit. Jakmile by se něco podobného stalo a zjistilo by se, že váš hromosvod byl ve špatném stavu, můžete zapomenout na plnění od pojišťovny. Pořízení kvalitního a především bezpečného hromosvodu je důležitou součástí péče o dům. Nechte si zpracovat návrh hromosvodu včetně cenové nabídky, ať máte lepší představu o konkrétní podobě řešení.