16e21f_7e565647edd14759916a71a3b8666a16

Pokud vaše děti čekají v brzké době přijímací zkoušky na střední či vysokou školu, je dobré si pohlídat, aby nezanedbaly studium a přípravu. Dostat se na kvalitní školu dnes není žádným jednoduchým úkolem. Často třeba zkoušky na medicínu dělá desetinásobně více lidí, nežli univerzita přijímá. Je pak nutné mít dokonalé znalosti a být i v psychické pohodě. K tomu mohou výrazně přispět přípravné kurzy a rovněž i zkoušky nanečisto.

Pravděpodobnost přijetí roste díky kurzům a zkouškám nanečisto

Z hlediska psychiky je právě absolvování zkoušky nanečisto výrazně pozitivním prvkem. Často se totiž stává, že nadaní studenti neuspějí u přijímaček jen proto, že se nedokážou zbavit stresu a nervozity, což negativně ovlivní výsledky testů a pohovorů. Pokud ale podstoupí zkoušky nanečisto, kde dochází pod dohledem zkušených lektorů k dokonalé simulaci reálných zkoušek, jsou mnohem lépe připraveni.

Je zřejmé, že větší předpoklad k úspěchu u přijímacích testů a pohovorů mají ti studenti, kteří podstoupí přípravné kurzy. V případě SŠ a víceletých gymnázií se jedná kupříkladu o kurzy matematiky a českého jazyka, tedy předměty, jejichž podrobná znalost je pro úspěšné přijetí naprosto zásadní. V kurzech si žáci důkladně zopakují kompletní učivo a procvičí látku, jež je nejčastěji vyžadovaná u přijímacích zkoušek. Stejně to platí i tehdy, jedná-li se třeba o zkoušky na medicínu.

Kdo vašim dětem zajistí kurzy před zkouškami na SŠ a VŠ?

V tuzemsku nabízí přípravné kurzy a zkoušky nanečisto společnost Top Learning, s.r.o. Výuka probíhá v malých, zhruba šestičlenných skupinkách studentů, případně je možné využít Skype, pokud zrovna nejste z Prahy, kde má škola své působiště. Zajímavostí je, že její studenti mají téměř stoprocentní úspěšnost u přijímacích řízení na střední a vysoké školy.