Strach z bouřek obvykle vymizí, jakmile dospějeme. Přesto si zachováváme racionální obavy. Blesky jsou nebezpečné, mohou způsobit požár či zničení elektrosoustavy. Právě proto je na budovy možné instalovat hromosvod, který by se tedy správně měl jmenovat bleskosvod. Svádí totiž blesky, nikoliv hromy. Hrom je jen zvukový efekt provázející blesk.

Vaší povinností přitom není jenom instalace hromosvodu, ale také pravidelná revize hromosvodů. Ano, těch revizí v rodinném domě je docela hodně – plyn, elektrika, komín, kotel. Neměli byste je však podceňovat, může jít o život. V případě škody by vám navíc pojišťovna nic nevyplatila, pokud byste neměli doklad o provedené revizi.

Český vynález s dlouhou tradicí

Hromosvody vymyslel Čech Prokop Diviš, a to už v polovině osmnáctého století. Od té doby se používá stále stejný princip, i když se samozřejmě modernizovaly. Současné hromosvody musí splňovat jisté normy, přičemž norma určuje i četnost revizí.

Hromosvod není povinný, ovšem jakmile si ho jednou nainstalujete, musí být účinný, tedy kontrolovaný. A jak často?

Záleží na typu hromosvodu i budovy. U rodinných domů rozlišujeme hromosvody zřízené do 1. února 2009 a ty zřízené později. U první skupiny je vyžadována revize jednou za pět let, u druhé vizuální kontrola jednou za dva roky a úplná revize jednou za čtyři.

Obraťte se na spolehlivého revizního technika

Revizi musí provádět odborník, je však rozdíl, jakého si vyberete. V jakýchkoliv profesích se setkáváte s lajdáky, proto vždy pečlivě ověřujte, zda mají jiní zákazníci s daným technikem dobré zkušenosti. Pro revize hromosvodů Ostrava je skvělou volbou například společnost HromoElektro s.r.o. Zajišťuje i opravy a rekonstrukce hromosvodů, takže pokud objeví nějakou nesrovnalost, může vám ji rovnou pomoci vyřešit. Funguje po celé České republice, takže se nezdráhejte zavolat i ze vzdálenějších končin.