about-1406856_1280

Žádná jiná medicína na světě nemá tak dlouhou tradici a neprozkoumala člověka ve vztahu k přírodě jako Tradiční čínská medicína – TCM. Existuje už 4000 let a její součástí jsou:

  • nauka o zdravé stravě a životosprávě
  • nauka o léčebném cvičení (čchi – kung, tai-či, falun gong atd.)
  • nauka o použití léčivých bylin ( fytoterapie)
  • působení na meridány (dráhy, kudy proudí lidským tělem čchi) různými technikami     např. akupunkturou, akupresurou, škrábáním, baňkováním
  • aurikuloterapie čili ušní akupunktura
  • Teprve kombinací všech těchto způsobů léčby lze podle zásad TCM dosáhnout podstatného zlepšení stavu klienta a jeho uzdravení.

Nejlepších úspěchů dosahuje tradiční čínská medicína v prevenci zdraví a v preklinické fázi nemoci, kdy vrací zpět zdraví, aniž by došlo k nenávratným poškozením organismu. Toto pokrývá kolem 90% celkového působení tradiční čínské medicíny. Naopak ve fázi nemoci jako takové již může pomoci ve smyslu úpravy a zlepšení stavu, zpomalení nebo stabilizace nemoci a to vše šetrným způsobem bez vedlejších účinků na rozdíl od západní medicíny, jejíž možnosti jsou v některých případech rovněž omezené. Díky svým trochu atypickým vyšetřovacím a diagnostickým postupům si všímá věcí, které spolu zdánlivě nesouvisí a různé potíže a příznaky seskládá do sebe, čímž pak může cíleně, například pomocí bylin, nasměrovat organismus. U zdravého člověka dokáže dobrý terapeut tradiční čínské medicíny určit podle konstituce a vyšetření pulzu a jazyka, kterým směrem by se mohly v budoucnu jeho potíže ubírat, a bylinami doladí jeho současný stav.

Pro čínskou medicínu je klíčovým pojmem Čchi (energie). Lékařský slovník používá metafory z přírody jako je oheň, země, dřevo, kov, voda, teplo, vítr nebo chlad. Otázka zdraví a nemoci z čínského pohledu je vlastně bojem mezi dobrou (obrannou) energií na jedné straně a zlou (škodlivou) energií na straně druhé, stejně jako je celý život nekončícím bojem. Vznik nemoci pak záleží na síle a délce působení „škodlivé“ energie (Xie čchi), zdraví zase naopak na síle a pevnosti obranné energie (Wei čchi). V případě nadbytku „škodlivé zlé“ energie je třeba tuto energii z těla eliminovat, vyloučit, vydrenážovat, a ne jen „zatlačit“ do hloubky a potlačit, jak se často děje pomocí různých chemických léků. Poslední zásadou při léčbě tradiční čínskou medicínou je stav, který bývá v praxi nejčastější: na jedné straně je oslabena dobrá energie a na straně druhé převažuje škodlivá energie. To znamená, že musíme současně posilovat dobrou a vylučovat škodlivou energii. Této metodě se říká metoda harmonizační. Vždy tady ale platí jediná zásada: nejprve musíme řešit akutní problémy a vždy se snažit co nejdříve vyloučit škodlivou energii z organizmu. Je to stejné, jako kdybyste hnojili pole, aniž byste ho předtím zbavili plevele – tím byste zároveň podpořili i růst plevele. Podobně je to i například s multivitaminovými komplexy. Ty tradiční čínská medicína považuje za šamansky zázračné léky, které sice rychle pomohou, jejich účinek však nemá dlouhého trvání. Konkrétně se jedná o nadměrné užívání polyvitaminových preparátů na posílení organismu, který je ale současně ve stavu nadbytku škodlivé energie, se situaci jenom ještě zhorší, neboť to je případ „hnojení zapleveleného pole“. Takže všeho s mírou.

Vyšetřovací postupy:

Jak lze podle tradiční čínské medicíny stanovit správnou diagnózu? K tomu slouží, jak již bylo zmíněno, čtyři základní vyšetřovací postupy:

1.       Pozorování

2.       Dotazování

3.       Vyšetření jazyka

4.       Vyšetření pulzu

Lékař si všímá chůze pacienta, pohybu, barvy tváře, mimiky…. dále musí přidat ještě deset základních cílených otázek, které mají svůj algoritmus pro stanovení diagnózy. Neméně důležitý úkol je vyšetřění jazyka. Zde se hodnotí hlavně tělo jazyka a jeho povlak. Tato metoda je velice objektivní a přínosná pro diagnózu. Dokonce existuje několik atlasů, čítajících kolem 250 různých forem jazyků, kde je přesný popis a diagnóza z hlediska jak tradiční čínské medicíny, tak i západní medicíny. Nezbytné je také vyšetření pulzu, kde se nehodnotí kolik tepů za minutu má dotyčný pacient, ale hodnotí se kvalitativní stránka pulzu, tj. zdali je pulz plný či prázdný, pomalý či rychlý, povrchový či hluboký, napjaty či klouzavý apod. Celkem Číňané rozlišují 27 druhů pulzu, ale v Evropě převládá jen několik druhů pulzu, které se neustále opakují. Pulz se měří třemi prsty na obou zápěstích, kdy každá pozice má svůj význam.

Všechny tyto postupy vedou k seskládání mozaiky a ke stanovení diagnózy podle tradiční čínské medicíny, aniž by bylo zapotřebí náročných přístrojů či vyšetření. Po stanovení správné diagnózy, dle principů tradiční čínské medicíny, čeká lékaře další nelehký úkol – vybrat ten správný druh léčby. Léčebný arzenál se sestává z bylinných směsí, akupunktury, dietetiky (úpravy stravy), psychoterapie, masáží a různých druhů gymnastických cvičení, přičemž léčba bylinami s patřičnou úpravou stravy tvoří nejdůležitější část (kolem 90 %) celkové léčby. Zbytek připadá hlavně na akupunkturu a pomalou čínskou gymnastiku.

Gymnastická cvičení typu Čchi Kung či Ba Duan Jin (8 kusů brokátu) či Tai čchi slouží především k posilování a udržování příznivého stavu organismu, jak těla, tak i duše. Jejich význam je hlavně preventivní, aby nemoc nevznikla, nebo naopak po vyléčení nemoci zabraňují opakování potíží. Účinek je plíživý. Udává se, že ho začnete pociťovat až za půl roku. Smysl každodenního cvičení je cíleně nasměrován k odblokování a rozproudění energie v akupunkturních drahách tak, aby neustále a pravidelně vyživovala všechny části těla.

Tou nejsilnější zbraní tradiční čínské medicíny je léčba čínskými bylinami s úpravou životosprávy. Čínské bylinné směsi jsou nesmírně účinné, což je dáno důmyslným propracováním diagnostického a léčebného systému, který je výsledkem dlouhého a trpělivého shromažďování údajů i pozorování života mnoha generací, které se ověřovaly v praxi.

Co více může člověka přesvědčit, než moudrosti ověřované tisíciletou praxí? Žádná jiná medicína na světě nemá tak dlouhou tradici a nedochovala se v tak uceleném systému pro příští generace…