team-spirit-207319_1280

Co všechno je třeba zvážit, než začneme podnikat + 3 obecné kroky při zahájení podnikání.

Skoro každý z nás alespoň jednou v životě stojí před rozhodnutím, jak dále v profesním životě. Vedle těch, kterým se podaří najít nějakou formu zaměstnání u zaměstnavatele, stoupá dnes počet lidí, kteří se dobrovolně rozhodnou nebo jsou nuceni soukromě podnikat (díky schwarzsystému – systém, který umožňuje firmám nutit zájemců o práci, aby pracovali jako podnikatelé – partneři). Co však předchází onomu okamžiku první tržby?

Než se do podnikání pustíme, je třeba vše promyslet pokud možno do posledního detailu, aby pravděpodobnost problémů, zklamání a úpadku byla co nejmenší:

  • Odpovězme si na otázku, jakou máme šanci uspět s konkurencí (ať už místní nebo vzdálenější)? Za tím účelem je vhodné navštívit příští soutěžiteli (pokud to není nutné, Neříkejme jim, že se jim chystáme konkurovat). Využijme přitom i jejich webových stránek, na kterých je někdy možné najít i ceníky, fotografie a pod, díky čeho nám může odpadnout nutnost osobní návštěvy.
  • Vyberme si už dopředu případné dodavatele. Postupem času je můžeme vždy změnit.
  • U nového výrobku nebo služby máme možnost ze 3 typů tvorby cen: skipping (začneme na cenné vyšší, kterou pak budeme snižovat – není vhodné u výrobků s krátkou dobou upotřebitelnosti), princip pronikáním (začínáme na cenné nižší, kterou můžeme zvednout – náklady se nám vrátí díky masovému prodeji – počítáme, že ze začátku budou naše zisky níže). Můžeme si také stanovit cenu, kterou má u podobných výrobků konkurence.
  • Vyberme si předběžně firmu, která nám povede účetnictví (využijme referencí na internetu nebo přátele). Mějme na paměti, že nejlevnější nemusí být nejlepší. Vybereme-li si nekvalitní účetní firmu, díky níž nám úřady udělí pokutu za nedostatky, mineme mnohem více peněz, než jsme ušetřili za to, že jsme vybrali levnou. Za správnost účetnictví ručí podnikatel, který si pak penalizaci musí na účetní firmě vymáhat (pokud má nám tato firma z čeho tyto peníze nahradit). Nespoléhejte tedy na to, že účetní firma ručí za svou vykonanou práci. Můžeme si také vést účetnictví sami, v tom případě se to musíme opravdu dobře naučit (nejlépe prostřednictvím kurzu vedeného akreditovanou účetním, je možnost i internetového kurzu nebo literatury) a samozřejmě sledovat i změny zákonů, které v této oblasti nastanou. K účetnictví patří pochopitelně i doklady, které budeme používat, proto je dobré se s nimi také seznámit.
  • Vyberme optimální a dostupnou formu podnikání (živnost, společnost apod.)

Ti, kteří jsou nuceni podnikat a spolupracovat shwarzsystémem mají určitou výhodu, neboť u subjektu, se kterým spolupracují již většinou dáno určité postupy i používané doklady. U ostatních platí, že čím méně se podcení příprava, tím větší je pravděpodobnost úspěchu.

Zahájení podnikání

má u každé formy určité odlišnosti. Vždy však probíhá ve třech krocích a to:

  • vybavení základního dokladu tj. Živnostenského listu, Koncese, uzavření společenské smlouvy ai
  • Přihlášení jako podnikatel na příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně
  • Přihlášení na finančním úřadě