money-2696234_1920

Dostali jste se do situace, kdy jste si museli půjčit? Avšak jak řešit dané okolnosti, jestliže se domníváte, že platíte více? Odpověď tkví v refinancování…

Půjčka – jak velmi často skloňovaný pojem. Někteří mohou nahlížet na vzetí si půjčky s ostražitostí či nedůvěrou. Je však nezbytné si uvědomit, že pro mnohé je jedinou potenciální pomocí. Nejen ztrátou zaměstnání se lze snadno ocitnout ve finanční tísni. Rovněž mnoho nepředvídatelných situací může vést k finančnímu problému.

Půjčka se tak stává reálným řešením a pro mnohé finanční spásou. I když si za peníze nelze koupit vše, stejně tak je nereálné bez nich žít. Zkrátka pro živobytí jsou peníze nepostradatelné.

Mít půjčku a nepřeplácet se dá

Vzali jste si půjčku? Jednali jste s rozvahou a uvážením? I když jste měli jasnou představu o výši půjčky a ohledně následného splácení, ocitli jste se v situaci, kdy se domníváte, že platíte více? Někdy je nutné řešení v podobě více půjček.

Jestliže máte jednu či více půjček, prioritní je sestavit si podrobný přehled i co se týče vašich výdajů a příjmů. Získáte tak informace ohledně stavu, kolik peněz vám chybí, či jaká je vaše aktuální finanční situace.

Pokud nejste momentálně schopni splácet, lze se v některých případech domluvit na snížení či rozložení splátek v delším časovém horizontu. Alternativou je také sloučení, tzv. konsolidace. Avšak nejlepším řešením je zkrátka refinancování půjčky. Proč?

house-1407562_1920

Seznamte se s možností refinancování půjčky

Jedná se o službu, jejímž prostřednictvím je možné nahradit stávající půjčku novou. A to především za výhodnějších podmínek! Refinancovat lze na základě libovolného druhu, tj. od běžných půjček až po hypotéku.

Refinancování půjčky je zkrátka, lidsky řečeno, převedení půjčky k jiné finanční společnosti. Zejména bankovní společnosti mají v nabídce možnost refinancování. Tím zároveň dochází mezi finančními institucemi ke vzájemné konkurenci a získání nové klientely.

Při refinancování půjčky tak nastává její kompletní uhrazení právě novým poskytovatelem úvěru, u kterého získáte zásadně výhodnější splátkové podmínky. V některých případech lze dosáhnout i nižší úrok a dokonce i peníze navíc.

Jednou větou lze konstatovat, že refinancování je proces, jehož prostřednictvím se vyplatí původní úvěr – a to peněžními prostředky získanými právě z nového úvěru od jiného finančního subjektu.

Výhody aneb proč refinancovat

Prostřednictvím refinancování půjčky je možné rozložení splátek na delší časové období. Díky tomu tak máte i nižší měsíční splátky. Nebo naopak je možné zkrácení celkové doby splatnosti. Někdy je v rámci refinancování reálné obojí, tj. získání nižší splátky a zároveň i zkrácení doby splácení.

Zásadní je nižší úroková sazba a zároveň se jedná o nejsnazší způsob, jak vyřešit situaci. Mnohdy je možné nastavení nových splátek podle vaší aktuální finanční situace.

Podmínky pro refinancování půjčky

Nejdůležitější je vaše bonita, tj. aktuální finanční situace. Aby bylo reálné refinancovat půjčku bankovní či nebankovní institucí, je zapotřebí splňovat potřebné náležitosti. Zásadní je bezdluhovost u nové finanční instituce. Je potřeba doložení vašeho pravidelného měsíčního příjmu, ze kterého budou hrazeny splátky. Mnohdy může být finančním subjektem vyžádáno zajištění nemovitého majetku či účast ručitele, někdy postačí souhlas manželky či manžela.

Kdy je nejvhodnější refinancovat půjčku?

Ideální je okamžité požádání o možnost refinancování půjčky, jestliže aktuální podmínky vaší půjčky nejsou vyhovující. Nebo-li se domníváte, že platíte zbytečně moc – pokud je splátka velmi vysoká. Nejvíce ušetříte prostřednictvím refinancování půjčky.

V případě nejasnosti či pochybnosti ohledně řešení vaší finanční situace refinancováním se lze obrátit na kompetentní instituce a pracovníky. Prvním krokem však může být použití některého z internetových online kalkulátorů, kde zadáte potřebné údaje a ihned zjistíte, jak a kolik můžete ušetřit díky refinancování.

Která společnost je pro refinancování půjčky nejvýhodnější

Prioritou je ujasnit si, zda je opravdu z vaší strany potřebné refinancování půjčky. Je nutné velmi uvážlivě vybírat. Nic neuspěchat a ihned nežádat o refinancování půjčky v rámci první obdržené nabídky. Jedná se o zásadní krok, který je třeba řešit v klidu, s rozvahou a s chladnou hlavou.

Mezi dostupnými nabídkami refinancování jsou velmi znatelné rozdíly. Unáhleným jednáním je rovněž možné o dané výhody přijít. Tak jako vám refinancování půjčky může velmi pomoct ve finanční situaci, tak při neuváženém jednání naopak může dojít ještě ke zhoršení situace. Lehce lze ztratit výhodnější finanční podmínky. Myslete vždy i na to, že se nejedná pouze o výhodnější alternativu, co se týče nižší úrokové sazby, ale je zásadní neopomenout ani veškeré s tím související poplatky.

Vyplatí se důkladně si projít a prostudovat webové stránky jednotlivých společností, které nabízejí a umožňují refinancování půjčky. Dejte i na reference od známých či příbuzných. Hlavně se vždy dostatečně informujte a ptejte. Zejména pokud vám není vše jasné a zcela srozumitelné.